Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociaal en cultureel rapport 1980 (1980)

Een van de redenen waarom het Sociaal en Cultureel Planbureau per 1 januari 1974 is opgericht, is de wens van de Regering dat alle betrokkenen bij dit beleid (uitvoerende werkers, politici, bestuurders, ambtenaren, studenten of zomaar geïnteresseerden), op gezette tijden, herinnerd worden aan het lot van de mensen voor wie alle beleidsinspanningen bedoeld zijn.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is daarom opgedragen periodiek een Sociaal en Cultureel Rapport te vervaardigen. Een rapport dat de stand van zaken op maatschappelijk en cultureel gebied en de bewegingen, die daarin gaande zijn, beschrijft.

Dit rapport bevat in de eerste plaats een aantal sector hoofdstukken die betrekking hebben op terreinen van sociaal en cultureel welzijn, zoals gezondheid, arbeid, sociale zekerheid, wonen, educatie, vrije tijd en justitie en strafrechtspleging. Daarnaast gaat dit onderzoek in op enkele problemen van intersectorale aard: de kwartaire sector, culturele veranderingen in Nederland, bereik en participatie en enkele bestuurlijke aspecten van de verzorgingsstaat.

Literatuurverwijzing: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (1980). Sociaal en cultureel rapport 1980. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALGE-0042-C Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving