Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociaal en cultureel rapport 1984 (1984)

Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt sinds 1974 periodiek – tweejaarlijks – een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het beleid omschreven in de sectoren gezondheid, maatschappelijke dienstverlening, arbeid, sociale zekerheid, wonen, onderwijs en vorming, vrije tijd, participatie en criminaliteit. Daarnaast gaat dit onderzoek in op enkele problemen van intersectorale aard: welzijnsaspecten, culturele veranderingen in Nederland, participatie en beleid en trends en keuzen voor de toekomst.

Literatuurverwijzing: (1984). Sociaal en cultureel rapport 1984. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALGE-0042-E Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving