Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Social circus (2007)

Dat het pedagogisch klimaat van groot belang is, heeft u kunnen lezen in het artikel op pagina 6 en verder. Een van de vormen waarin het een belangrijke rol speelt en speciaal wordt ingezet om ervoor te zorgen dat er een sfeer van vertrouwen ontstaat is social circus. In dit artikel wordt daarvan een uitleg gegeven en in het praktijkkatern vindt u een voorbeelduitwerking.

Literatuurverwijzing: Hammink, M., & Bosscher, R. (2007, april). Social circus. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 9-12)