Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Social marketing and public health (2010)

theory and practice

De auteurs houden een pleidooi voor het gebruik van social marketing ter vergroting van de effectiviteit van public-healthinterventies. Kern van deze benadering is de gedachte dat effectieve interventies ter bevordering van gezond gedrag uit moeten gaan van de wensen, gedachten, behoeften, barrières etc. die de doelgroep zelf ervaart. Een tweede belangrijk aspect is de nadruk op het belang van evaluatieonderzoek, met het oog op een verdere verbetering van de effectiviteit van interventies.

Literatuurverwijzing: French, J., Blair-Stevens, C., McVey, D., & Merritt, R. (2010). Social marketing and public health: theory and practice. Oxford: Oxford University Press.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0256 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving