Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Social network interventions that promote physical activity among adolescents (2020)

Het doel van dit proefschrift is om sociale netwerkinterventies beter te begrijpen, de methode te verbeteren en de effectiviteit ervan te toetsen om het beweeggedrag van adolescenten te stimuleren. Hierbij is gekeken naar de drie fases van sociale netwerkinterventies: (1) Het in kaart brengen van sociale netwerken, (2) het selecteren van de influence agents en (3) het trainen van de influence agents. In vier empirische studies hebben we de drie fases onderzocht en getracht te optimaliseren. Daarnaast is geprobeerd om sociale netwerkinterventies te ontwerpen die alle betrokken partijen zo min mogelijk belasten. Al deze studies maken onderdeel uit van het MyMovez project.

Het MyMovez project is een grootschalig onderzoeksproject dat zich richt op de sociale omgeving van adolescenten (tussen de 9 en 15 jaar) en drie belangrijke gezondheidsindicatoren: voeding, media gebruik, en fysieke activiteit.

Literatuurverwijzing: Woudenberg, T.J. van (2020). Social network interventions that promote physical activity among adolescents. Thabo J. van Woudenberg.

Omschrijving