Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale en affectieve vorming in de lichamelijke opvoeding (1984)

monografie voor lichamelijke opvoeding, nr. 9

In deze publicatie zijn de teksten gebundeld die zijn gepresenteerd op de negende studiedag lichamelijke opvoeding op 11 november 1983 in Gent. De aanleiding tot deze studiedag over sociale en affectieve doelstellingen in de lichamelijke opvoeding is dat deze doelstellingengroep meer geformuleerd wordt in leerplannen en geschriften. Hierbij valt het op dat binnen het vak hierover nogal wat tegenstrijdige tendensen aanwezig zijn waarbij de eeuwige dualiteit tussen beweging als doel of beweging als middel tot het verwezenlijken van algemene pedagogische doelen weer duidelijke aan bod komt. Bovendien blijkt dat er nog een zekere onduidelijkheid is over wat bepaalde termen inhouden.

Literatuurverwijzing: Bond voor Lichamelijke Opvoeding (1984). Sociale en affectieve vorming in de lichamelijke opvoeding: monografie voor lichamelijke opvoeding, nr. 9. Gent: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LODID-015 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving