Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs (2017)

Vlaanderen in vergelijking met negen Europese landen

Voorliggende BMS Studie valt binnen het Europees project ‘Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’, dat gerealiseerd werd met de steun van het Erasmus+ Programma van de Europese Commissie. Binnen dit project verzamelden tien landen gegevens over het beleid (macroniveau) en de organisatie (mesoniveau) van meer dan 35.000 sportclubs en over de betrokkenheid van 13.000 leden (microniveau). Met behulp van dit project werd het mogelijk om een comparatieve studie uit te voeren en resultaten tussen de verschillende landen met elkaar te vergelijken. Voorliggende studie plaatst Vlaanderen centraal en beantwoordt onder meer volgende vragen: wat is de gemiddelde grootte van de Vlaamse sportclub? Ondervinden Vlaamse sportclubs problemen met het rekruteren en/of behouden van vrijwilligers? Op welke manier worden verschillende doelgroepen aangesproken? En hoe scoren ze hiermee in vergelijking met andere landen?

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Claes, E., & Corthouts, J. (2017). Sociale inclusie en vrijwilligerswerk als uitdagingen voor sportclubs: Vlaanderen in vergelijking met negen Europese landen. Leuven: KU Leuven.

Omschrijving