Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale kaart van Nederland (2007)

over maatschappelijke instituties

In dit boek worden de belangrijkste Nederlandse instituties op terreinen als politiek, recht en openbare orde, geld, arbeid, onderwijs, zorg, welzijn, wonen, gezin, sport, milieu en media besproken. Instituties belichamen stuk voor stuk waarden en normen, historische continuïteit en, in sommige gevallen, zelfs de eenheid van het land. Ze reguleren ons gedrag vergaand. Daarnaast komen de financiering en cultuur aan bod alsmede de bestuurlijke organisatie, het toezicht op en de toegankelijkheid van de instituties per terrein.

Literatuurverwijzing: Duyvendak, J.W., & Otto, M. (2007). Sociale kaart van Nederland: over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom onderwijs.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0132 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving