Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sociale veiligheid is van iedereen (2020)

samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente

Deze brochure gaat over het versterken van samenwerking tussen scholen en partners uit hulp en veiligheid. In de uitvoering en in het beleid. Daarmee richten we ons op schoolleiders, zorg- en veiligheidscoördinatoren op school, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en aan de gemeentelijke kant op jeugdhulp, leerplicht, wijkteams, politie en beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen die zich bezig houden met jeugd, zoals onderwijs, sociaal domein en veiligheid.

Deze brochure is op verzoek van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid geschreven.

Literatuurverwijzing: Deen, C., & Dopper, C. (2020). Sociale veiligheid is van iedereen: samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving