Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Socio-economische impactstudie van het georganiseerd sporten in Vlaanderen (2021)

Voor het eerst heeft de Vlaamse Sportfederatie zicht op de financiële en maatschappelijke impact van de georganiseerde amateursport. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat mensen die zich in een sportclub in het zweet werken de Vlaamse economie 2 miljard euro per jaar opleveren.

Dat is de som die de federaties en de clubs rechtstreeks in de economie pompen, het geld dat partners en leveranciers van sportclubs spenderen en de inkomsten door tewerkstelling in sportclubs. De sector telt zo’n 6.500 voltijdse jobs en 300.000 vrijwilligers.

Gemiddeld genomen levert elk van de 1,4 miljoen clubsporters in Vlaanderen een economische bijdrage van zo’n 1.410 euro per jaar. ‘Elke euro die geïnvesteerd wordt in georganiseerd sporten, levert 2,46 euro op voor onze economie’, zegt Koen Umans, de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie.

Naast de economische voordelen werden ook de gezondheidsbaten in kaart gebracht. Sporten in clubverband vermindert het aantal chronische mentale en fysieke aandoeningen met 30 procent, zegt de consultant Deloitte, die de studie in opdracht van de Sportfederatie uitvoerde.

Op basis van vergelijkbare studies in Nederland en Engeland wordt de gezondheidswinst van georganiseerd sporten voor de Vlaamse bevolking op 1,5 à 2 miljard euro geschat.

Literatuurverwijzing: (2021). Socio-economische impactstudie van het georganiseerd sporten in Vlaanderen. Deloitte.

Omschrijving