Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Spelen en bewegen met kleuters (2017)

een vak apart (1)

Bewegingsonderwijs is een vak apart, werken met kleuters een apart vak. De combinatie van die twee verdient een eigen boek. Een bundeling van theoretische kennis, praktische inzichten en bruikbare tips over kleuters: het hoe en waarom van bewegingsonderwijs, de ontwikkelingsmogelijkheden van het jonge kind leren snappen, en vooral ‘kleuters in beweging’ vakkundig begeleiden.

Literatuurverwijzing: Beenhakker, M., & Groot, T. de (2017, juli). Spelen en bewegen met kleuters: een vak apart (1). Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 38-41)