Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Spelen met gedrag (2010)

Auteur(s): Erik Boot

We worden elke dag geconfronteerd met kinderen met onaangepast speelgedrag tijdens onze lessen bewegingsonderwijs en op het plein. Bijvoorbeeld kinderen die niet meedoen of kinderen die snel boos worden. Hoe kunnen we kijken naar dit gedrag en hoe kunnen we daar mee omgaan? In dit artikel tracht ik een beeld te geven van enkele inzichten omtrent speelgedrag, zoals die gehanteerd worden in een cursus, die ik verzorg met de titel ‘Spelen met gedrag’. 

Literatuurverwijzing: Boot, E. (2010, februari). Spelen met gedrag. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 24-27)