Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Spelen om te winnen of om te leren (2016)

de relatie tussen achievement goal orientation en plezier in sport

Auteur(s): Hardy de Heer

In het huidige onderzoek is ingegaan op de relatie tussen Achievement Goal Orientation (AGO) en plezier in sport. AGO stelt dat er twee doeloriëntaties zijn bij competentie relevante taken: mastery, waarbij het doel is om de eigen competentie te vergroten, en performance, waarbij het doel is om superieure competentie te demonstreren (Elliot & Murayama, 2008). Deze relatie werd onderzocht bij de wedstrijden van 25 zaalvoetbalteams met in totaal 138 zaalvoetballers. Mastery en performance bleken uit een multilevel analyse geen significante voorspellers van plezier in sport. Vervolgens werd bij een exploratieve analyse de distinctie tussen approach (gericht op het behalen van het doel) en avoidance (gericht op het vermijden van het niet behalen van het doel) meegenomen (Elliot & McGregor, 2001). Hieruit bleek mastery approach positief, en mastery avoidance negatief voorspellend te zijn van plezier in sport. Deze approach/avoidance distinctie lijkt belangrijk bij de relatie tussen AGO en plezier in sport. 

Literatuurverwijzing: Heer, H. de (2016). Spelen om te winnen of om te leren: de relatie tussen achievement goal orientation en plezier in sport. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving