Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Spelgecentreerde modellen (2018)

het spelen van het spel als vertrekpunt van het onderwijs

Auteur(s): Gwen Weeldenburg

Het ontwerpen en realiseren van spelonderwijs dat voor iedere leerling betekenisvol en uitdagend is, is een complexe opgave. In dit proces kan een vakdidactisch model de leraar de nodige structuur, houvast en richting bieden. In dit artikel wordt ingegaan op spelgecentreerde modellen die zowel in de sport als het bewegingsonderwijs bruikbaar zijn.

Literatuurverwijzing: Weeldenburg, G (2018, oktober). Spelgecentreerde modellen: het spelen van het spel als vertrekpunt van het onderwijs.

Omschrijving