Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport (2021)

beleid en participatie in Vlaanderen

Vlaanderen voert al meer dan een halve eeuw een autonoom sport- en beweegbeleid. In die periode heeft het Vlaamse sport- en beweeglandschap heel wat structurele veranderingen doorgemaakt. Die ontwikkeling weerspiegelt zich zowel in de sportdeelname als in de organisatie van de sportsector.

‘Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen’ staat in eerste instantie stil bij vraag en aanbod van sport, meer bepaald sportbeoefening, sportaanbod, sporttewerkstelling en economische betekenis van sport. Daarna volgt een analyse van sportomgeving en sportsector aan de hand van een aantal heldere modellen.

Het tweede deel van het boek gaat dieper in op de ontwikkeling van het Vlaamse sportbeleid en licht de verschillende fasen toe, inclusief raakvlakken met onder meer toerisme, volksgezondheid en onderwijs. Ten slotte zoomt dit deel in op hoe het sport- en beweegbeleid tot stand komt, waarbij de beleidscyclus, de beleidsinstrumenten en het wetgevend kader centraal staan. Dit handboek is een compleet en geactualiseerd naslagwerk voor studenten en professionals, beleidsmakers en managers.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Corthouts, J., & Thibaut, E. (2021). Sport: beleid en participatie in Vlaanderen. Leuven: LannooCampus.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-0065 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving