Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport (2010)

een leven lang, rapportage sport 2010

Deze editie van Rapportage sport is helemaal toegespitst op een leven lang sporten. Sporten leek lange tijd een jongmenselijke activiteit. Ouderen hadden er niets te zoeken. Is dat nog steeds zo? Het blijkt dat sport steeds meer een activiteit is van alle leeftijdsgroepen. Dan hebben we het niet alleen over zelf actief deelnemen, maar ook over het bezoeken van wedstrijden, het volgen van sport via de media of het actief zijn als vrijwilliger. Vanuit de overheid wordt ook ingezet op langer betrokken blijven bij sport. Daarvoor worden specifieke voorzieningen getroffen, zoals sport in de buitenschoolse opvang, schoolsport, bedrijfssport en seniorensport. Dit heeft gevolgen voor sportorganisaties en voor accommodaties. Deze Rapportage sport gaat hierop in en werpt ook een blik op de toekomst van de sportdeelname: als in 2028 de Spelen naar Nederland komen, doet dan iedereen aan sport?

Literatuurverwijzing: Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan, J. de, & Breedveld, K. (2010). Sport: een leven lang, rapportage sport 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SPOR-003 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-021-08 Beschikbaar
Mulier instituut PART-0019-9 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B112 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut PART-0019-10 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving