Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport als preventief medicijn tegen sociaal- economische ongelijkheid in de gezondheid (2022)

Auteur(s): Frank Gerritsen

Tot voor kort was er relatief weinig bekend over de rol van sportparticipatie, als specifiek onderdeel van bewegen in het algemeen, in relatie met gezondheid en zorgkosten en de ongelijke verdeling daarvan. Willem de Boer (2022) schreef hierover een proefschrift: Sport as a medicine for health and health inequalities. Het uitgangspunt van het proefschrift is de wetenschap dat de kans op een lang en gezond leven sterk samenhangt
met iemands opleidings- of inkomensniveau. Daarnaast is ook deelname aan sport en bewegen gerelateerd aan iemands sociaaleconomische status (SES). Het doel van dit proefschrift is om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen sportdeelname enerzijds en gezondheid anderzijds. Het proefschrift is samengesteld uit een zestal deelonderzoeken waarvan we de meest relevante onderzoeken voor het vakgebied LO/bewegingsonderwijs hebben samengevat. Na de samenvatting geeft Willem
de Boer zijn visie op bewegen en de legitimering van ons vak in het licht van de uitkomsten van zijn proefschrift.

Literatuurverwijzing: Gerritsen, F. (2022, mei). Sport als preventief medicijn tegen sociaal- economische ongelijkheid in de gezondheid. LO Magazine 110 (pp. 36 - 38)

Omschrijving