Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport als zorgtraject (2012)

een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van sport wanneer dit wordt ingezet als zorgtraject in de geïndiceerde jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland heeft actief bijgedragen aan het vormgeven van deze SportZorg trajecten. De studie komt voort uit het landelijk initiatief van het NISB en Jeugdzorg Nederland met betrekking tot de buurtsportcoach als ‘linking pin’ tussen organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp en de sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Trompetter, A., & Zoon, M. (2012). Sport als zorgtraject: een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving