Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl (2015)

een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs

Auteur(s): Jo Lucassen

Artikel van Jo Lucassen op de website van Sportexpert. Net zoals de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, is de relatie tussen bewegingsonderwijs en gezondheidsbevordering spanningsvol. Dit blijkt bij de uitwerking die nu in opdracht van de onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) is gegeven aan het zogenaamde Leerplankader SBGL.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (2015, oktober). Sport & Bewegen en Gezonde Leefstijl: een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs. Sportexpert

Omschrijving