Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport bewegen en gezondheid deel 2 (2015)

profieldeel

Angerenstein Sport en bewegen is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein Sport en bewegen bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof, digitale toetsen en docentenondersteuning. Ieder boek bestaat uit leereenheden die samen alle relevante informatie bevatten voor studenten die een opleiding Sport en Bewegen volgen.

Sport, bewegen en gezondheid deel 2 is een van de twee boeken voor de profielkerntaken voor de coördinator sport, bewegen en gezondheid. Dit boek richt zich op de rol van de coördinator sport, bewegen en gezondheid. Daarbij is onder andere aandacht voor gedragsverandering, gezondheidsbeleid en de invloed van sport en bewegen op de gezondheid.

Literatuurverwijzing: Barten, M., Hiemstra, A., Eerden, T. van der, Berg, R. van den, Geenen, B., Loo, M. van, ... Verkade, M. (2015). Sport bewegen en gezondheid deel 2: profieldeel. Meppel: Edu'Actief b.v.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0282 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving