Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport, bewegen en onderwijs met beleid (2010)

naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat jongeren voldoende sporten en bewegen. Ook is men het erover eens dat de school de plek bij uitstek is om hier een positieve impuls aan te geven. De afgelopen jaren zijn veel goede initiatieven opgezet om jongeren meer aan het sporten en bewegen te krijgen en is zichtbaar voortgang geboekt. Desondanks zijn er ook nu nog jongeren die nog niet voldoende bewegen. De tot nu toe gebruikelijke aanpak schiet tekort om een volgende stap te kunnen maken. Hiervoor is een koerswijziging nodig in de aanpak op het gebied van sport, bewegen en onderwijs. In dit document zet het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs de visie op deze aanpak uiteen. Daarmee wil het platform het fundament leggen voor een structurele versterking van de verbinding tussen sport en bewegen en onderwijs.

Literatuurverwijzing: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2010). Sport, bewegen en onderwijs met beleid: naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling. Enschede: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Omschrijving