Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport doorstaat recessie (2018)

Auteur(s): Hugo van der Poel

Artikel van Hugo van der Poel in Sport & Strategie. Na de ‘eerste’ recessie (2008-2010) is geconstateerd dat er toch wel erg weinig gegevens beschikbaar waren op grond waarvan iets kon worden gezegd over (ontwikkelingen in) de betaalbaarheid van sport voor de doorsneeburger, en de factoren die daarop van invloed zijn. Omdat in de Tweede Kamer regelmatig vragen werden (en worden) gesteld over dit onderwerp, heeft het ministerie van VWS in de subsidie voor het Mulier Instituut ruimte gecreëerd om de (mogelijke) gevolgen van de recessie voor de (breedte)sport te monitoren en de kennis ter zake met aanvullend onderzoek uit te diepen. In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele recent uitgebrachte rapporten over de contributies die leden betalen bij sportverenigingen, en de uitgaven van burgers en gemeenten aan sport. Deze uitkomsten worden gevolgd door een beschouwing.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2018, maart). Sport doorstaat recessie. Sport & Strategie 12 (pp. 30-31)

Omschrijving