Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden? (2020)

onderzoek naar normalisering van alcoholgebruik in de sportomgeving

Sport en alcohol zijn nauw met elkaar verbonden. Zowel voor bezoekers als ook voor de sporters zelf is de associatie al van oudsher dat bij het sporten een alcoholisch drankje hoort. Wanneer dit leidt tot overmatig alcoholgebruik dan heeft dit potentieel negatieve effecten voor de betrokken personen, de sportclub, als ook de maatschappij in zijn geheel. Om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan en een beter begrip te krijgen van de rol van sport daarin, is meer inzicht nodig in de samenhang tussen de sportomgeving en zichtbaarheid en normalisering van alcoholgebruik.

Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord (2018) heeft het ministerie van VWS samen met NOC*NSF daarom aan Tabula Rasa gevraagd te onderzoeken wat de invloed is van de sportomgeving op de normalisering van alcoholgebruik.

Het onderzoek bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en elkaar versterken:

  • Deskresearch is uitgevoerd met behulp van (inter)nationale wetenschappelijke literatuur, beleidsonderzoeken, en praktische rapportages.
  • Expertinterviews zijn gehouden met 10 experts op het gebied van beleid, wetenschap, en de praktijk omtrent alcoholgebruik in sportkantines.
  • Een foto-opdracht is uitgevoerd, waarbij bezoekers van sportkantines foto’s maakten van dingen die ze met alcohol, of juist niet met alcohol associeerden.
Literatuurverwijzing: Vos, B. de, Swankhuisen, C., & Meijer, N. (2020). Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden?: onderzoek naar normalisering van alcoholgebruik in de sportomgeving. Den Haag: Tabula Rasa.

Omschrijving