Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport- en beweegnota 2020 - 2030 (2020)

gemeente Loon op Zand

Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: “de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige vorm van sportbeoefening en/of bewegen doet.”

Om deze doelstelling te realiseren zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  • stimuleren van de sport- en beweegmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Loon op Zand;
  • zorgen voor een kwalitatief goede basisinfrastructuur van sport- en beweegaccommodaties en voorzieningen om het sporten en bewegen voor alle inwoners van Loon op Zand zo goed mogelijk te faciliteren;
  • ondersteunen van de sportverenigingen bij organisatorische en bestuurlijke vraagstukken en stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid.
Literatuurverwijzing: (2020). Sport- en beweegnota 2020 - 2030: gemeente Loon op Zand. Kaatsheuvel: Gemeente Loon op Zand.

Omschrijving