Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport- en beweegscan, 3e herziene versie (2004)

Auteur(s): Dayenne L'abée

Met de Sport- en Beweegscan (SBS) kan de sport- en beweegomgeving van kinderen en jongeren (van 4 tot 18) op wijkniveau in kaart worden gebracht. Waar sporten en bewegen kinderen en jongeren, waar kunnen zij sporten en bewegen en wat vinden zij ervan? Met de SBS wordt duidelijk in hoeverre de omgeving van kinderen en jongeren uitnodigt om te sporten en te bewegen en waar aanpassingen nodig zijn. Met de resultaten van de SBS moet het aanbod en de vraag met elkaar gematched worden.

Literatuurverwijzing: L'abée, D. (2004). Sport- en beweegscan, 3e herziene versie. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut WELZ-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving