Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen geeft nieuwe energie (2021)

beleidskader sport en bewegen 2021-2025, provincie Utrecht

Het Utrechtse provinciebestuur wil de sport- en beweegmogelijkheden verder aanvullen, aanjagen en ondersteunen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. In het Beleidskader Sport staat ook de ambitie om de deelname onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen, te verhogen. 

Literatuurverwijzing: (2021). Sport en bewegen geeft nieuwe energie: beleidskader sport en bewegen 2021-2025, provincie Utrecht. Utrecht: Provincie Utrecht.

Omschrijving