Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen in de spreekkamer (2015)

enkele 'boeiende spanningsvelden' in de diabeteszorgverlening

Auteur(s): Mirjam Stuij

Artikel van Mirjam Stuij op de website van Sportexpert. Ingegaan wordt op het onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor mensen met een chronische ziekte of aandoeningen en naar hoe die betekenissen in de zorgcontext vorm krijgen. In deze bijdrage worden de ervaringen van zorgverleners op dit gebied toegelicht. Wat in de verzamelde data opvalt, zijn verschillende spanningsvelden die zorgverleners ervaren. 

Literatuurverwijzing: Stuij, M. (2015, oktober). Sport en bewegen in de spreekkamer: enkele 'boeiende spanningsvelden' in de diabeteszorgverlening. Sportexpert

Omschrijving