Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen in gemeente Epe (2024)

resultaten van vragenlijst onderzoek onder kinderen en volwassenen

De gemeente Epe bestaat uit de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Epe telt ruim 33.000 inwoners. In elk van de genoemde plaatsen zijn sportvelden aanwezig. In Epe, Vaassen en Emst staan ook sporthallen/-zalen. Daarnaast zijn er in Epe en Vaassen een openbaar zwembad en diverse fitnesscentra. In de gemeente en haar directe omgeving bestaan bovendien goede mogelijkheden om te wandelen en te fietsen.

Om te achterhalen in welke mate de inwoners gebruik maken van deze voorzieningen heeft de gemeente het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek naar de sport- en beweegdeelname van inwoners tussen de 6 en 80 jaar uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeente Epe helpen bij het opstellen en uitvoeren van het sportbeleid.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat over de sportdeelname van de inwoners van Epe. De onderzoekers  gaan we in op een aantal aspecten van de sportdeelname: type sport, sportfrequentie en sportverband. In hoofdstuk 3 gaan zij in op recreatief gebruik van de openbare ruimte. In hoofdstuk 4 komen de mogelijkheden voor en ervaringen met sport- en beweegactiviteiten in de buurt aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal sport- en beweegthema’s, namelijk motivatie en belemmeringen (hoofdstuk 5). Het rapport wordt afgesloten met enkele samenvattende conclusies in hoofdstuk 6.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Westerbroek, M (2024). Sport en bewegen in gemeente Epe: resultaten van vragenlijst onderzoek onder kinderen en volwassenen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1053 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving