Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking (2022)

factsheet

In deze factsheet leest u meer informatie over mensen met een lichamelijke beperking, hun sportdeelname, hoe u hen voor sport en bewegen kan activeren en hoe u deze doelgroep kan bereiken.  

Er zijn factsheets verschenen over sport en bewegen voor mensen met een: auditieve beperking, visuele beperking, chronische aandoening, verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met een beperking.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, & Berg, L. van den (2022). Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking: factsheet. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving