Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking (2019)

factsheet

De helft van de mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) en zes op de tien mensen met een matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) geven aan wekelijks te sporten. Vertegenwoordigers of familieleden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking geven een lagere wekelijkse sportdeelname voor hun naasten op (41% respectievelijk 28%). Het lidmaatschap van een sportvereniging verschilt ook naar de mate van een verstandelijke beperking. De doelgroep zelf geeft ook hier een hoger aandeel sporters bij verenigingen op dan de vertegenwoordigers. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek van NIVEL onder mensen met verstandelijke beperking en onderzoek van Mulier Instituut onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. Nieuwe cijfers en feiten over de sportdeelname van mensen met een verstandelijke beperking zijn door het Mulier Instituut in samenwerking met NIVEL, Kenniscentrum Sport en RIVM samengebracht in deze factsheet.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, & Berg, L. van den (2019). Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking: factsheet. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving