Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en gezondheid (2019)

samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente

Om binnen een gemeente werk te maken van gezondheid moet je samenwerken, bijvoorbeeld met beleidsdomein Sport. 

Deze gids biedt inspiratie om gezondheid en gezond sporten op een meer integrale manier op te nemen in de meerjarenplannen.

Ook voor de beleidsdomeinen mobiliteit, omgeving & milieu, ouderen, omgeving & ruimte en jeugd zijn met betrekking tot gezondheid inspiratiegidsen gemaakt.

Literatuurverwijzing: D'Haese, S., & Wael, W. de (2019). Sport en gezondheid: samen sterk, over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente. Brussel: Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Omschrijving