Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans (2016)

In deze oratie betoogt dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector Sportpedagogiek – In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat, dat het stimuleren van gewenst én het aanpakken van ongewenst gedrag in en rondom sport vraagt om maatschappelijke bewustwording én pedagogisch handelen.

Literatuurverwijzing: Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J. (2016). Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans. Zwolle: Windesheim.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO PEDA-015 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0063 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving