Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en onderwijs (2015)

In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014 gaan de onderzoekers na welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan op deelterreinen van het thema onderwijs en sport sinds 2008. De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op een groot aantal bronnen (statistieken, verrichte inventarisaties en evaluaties, beleidsdocumenten). Een deel van dit materiaal vormt het resultaat van monitoringprojecten die het Mulier Instituut en anderen in opdracht van verschillende ministeries uitvoerden, onder meer naar het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (SBO), het bewegingsonderwijs, de agenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) en het invoeringsproces van de combinatiefuncties op lokaal niveau.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Reijgersberg, N. (2015). Sport en onderwijs. In A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage sport 2014 (pp. 201-223) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: