Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport en sociale activering (2002)

een inventarisatie van initiatieven

De combinatie van sport en sociale activering kan bijdragen aan het
sociaal actiever maken van werklozen en tegelijkertijd het vrijwilligerstekort binnen sportverenigingen (deels) opvangen. Tevens is een meer structurele, creatieve aanpak in beleid nodig. Dat gebeurt nu nog te veel op ad hoc basis. Tot slot is er behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van sociale activering in de sportsector. Om deze redenen is een inventarisatie uitgevoerd van de initiatieven in de sport of het buurtsportwerk in Nederland die ertoe hebben geleid dat langdurig werklozen die in sociaal geïsoleerde posities verkeerden of dreigden te raken, sociaal actiever zijn geworden.

Literatuurverwijzing: Janssens, J., Lucassen, J.M.H., & Sterkenburg, J. van (2002). Sport en sociale activering: een inventarisatie van initiatieven. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-97 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut PART-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving