Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport in het systeem 2024 (2023)

actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad

Organisatie(s): NLsportraad

In het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 heeft de NLsportraad de visie voor de komende jaren neergezet. De NLsportraad wil met zijn adviezen topsport, breedtesport en bewegen systematisch mogelijk maken en de betekenis van sport voor de samenleving vergroten. Daarnaast wil de raad adviseren over de versterking van de sportbranche en het sportstelsel. Zo wordt de waarde van sport groter en kunnen meer mensen in beweging komen.

In het werkprogramma heeft de NLsportraad vier thema’s vastgesteld waarin de verschillende adviezen thuishoren:
Thema 1: Sport en gezondheid
Thema 2: Sport en sociale waarden
Thema 3: Topsport en samenleving
Thema 4: Versterking sportbranche

Deze publicatie bevat de actualisering van de activiteiten voor 2024 en vormt een bijlage bij het werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024.

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2023). Sport in het systeem 2024: actualisering werkprogramma 2021-2024 van de Nederlandse Sportraad. Den Haag: NLsportraad.

Omschrijving