Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport in Noordwijk, sterk in beweging (2016)

actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers in beeld gebracht. Vervolgens worden de thema’s en producten voor de komende jaren per beleidsinstrument aangegeven. Tenslotte wordt de basis beschreven waarop de actualisatie van het sportbeleid mede tot stand is gekomen. 

Literatuurverwijzing: (2016). Sport in Noordwijk, sterk in beweging: actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018. Noordwijk: Gemeente Noordwijk.

Omschrijving