Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023 (2019)

analyse van het sportbeleid van de Nederlandse provincies

Het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut gevraagd om de provinciale coalitieakkoorden te analyseren op aandacht voor sport. In het voorjaar van 2019 vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. In het voorjaar en de zomer daaropvolgend hebben alle provincies een bestuur gevormd en een coalitieakkoord opgesteld waarin de ambities en plannen voor de komende bestuursperiode (2019-2023) worden beschreven.

In dit onderzoek worden de opgestelde coalitieakkoorden geanalyseerd. Zo wordt er meer inhoudelijk inzicht gegeven in de aandacht voor sport op provinciaal niveau en de ontwikkeling hierin op basis van eerdere beleidsdocumenten.

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, alle twaalf provincies aandacht hebben voor sport in hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2019-2023. Nieuwe ambities gaan voornamelijk over onderwerpen die landelijk en lokaal de afgelopen tijd meer aandacht hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van sportvastgoed, de sportieve buitenruimte en kwetsbare groepen met mindere toegang tot sport en bewegen.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., & Hoekman, R.H.A. (2019). Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023: analyse van het sportbeleid van de Nederlandse provincies. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-659 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving