Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport in Vlaanderen onderzocht (2016)

resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk

Auteur(s): Marc Theeboom

De belangrijkste bevindingen van het Steunpunt Sport Vlaanderen staan beschreven in dit boek. In 17 hoofdstukken zijn de belangrijkste resultaten van elk onderzoek weergeven.

Een aantal onderwerpen uit dit boek:

  • Biedt vrijwilligerswerk in de sport ontwikkelingskansen voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties?
  • De transitie van junior naar senior in topsport 
  • Veranderingen in fysieke activiteit, sedentair gedrag en cardiorespiratoire fitheid zijn gerelateerd aan cardiometabole gezondheid
  • Wat zijn de effecten van gesuperviseerde hometrainerprogramma’s in residentiële zorgcentra?
  • Of en hoe moeten en kunnen lokale sportaanbieders inspelen op de trend van ‘sport light’ (sporten in meer flexibele, niet noodzakelijk clubgebonden settings)
  • Schoolsport als springplank naar een actieve levensstijl
  • Kennis rond intersectoraal samenwerken om buurtsport-initiatieven effectiever te promoten
  • Werken in de sport voor kortgeschoolden
  • Het effect van sportevenementen op sportparticipatie
Literatuurverwijzing: Theeboom, M. (2016). Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk. Leuven / Den Haag: Acco.

Omschrijving