Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport verenigt Nederland (2018)

verslag van de verkenningsfase om te komen tot een sportakkoord

In het regeerakkoord is vastgelegd dat het kabinet Rutte 3 een sportakkoord wil sluiten met als doel de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. In de maanden januari en februari 2018 heeft een brede verkenning plaatsgevonden met vele partijen ten behoeve van het sportakkoord. In de verkenningsfase voor het sportakkoord stonden vragen centraal als: Welke beelden bestaan er over het sportakkoord? Welk probleem gaat het sportakkoord oplossen, en welke kansen weten we erdoor te benutten? Wat verwacht de sport daarbij van de Rijksoverheid? De verkenning kende verder de volgende vier elementen:

  1. Uitgebreide deskresearch
  2. Drie rondetafelgesprekken onder leiding van de Minister
  3. Twintig interviews met kansrijke initiatieven voor de sport
  4. Gesprekken met sportbonden.
Literatuurverwijzing: (2018). Sport verenigt Nederland: verslag van de verkenningsfase om te komen tot een sportakkoord. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Omschrijving