Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport & Zaken (website) (z.j.)

Sport & Zaken levert een bijdrage aan het duurzaam versterken van Nederlandse sportbonden en sportverenigingen. Dit doet zij door middel van het koppelen van specifieke expertise uit het bedrijfsleven aan uitdagende vraagstukken binnen de sportwereld. Bedrijven worden gevraagd deze expertise kosteloos ter beschikking te stellen om zo de kwaliteit van bestuur en organisatie van sportbonden en sportverenigingen te verbeteren. In ruil hiervoor krijgen bedrijven een inhoudelijke associatie met de Nederlandse sportwereld; zij onderscheiden zich van andere bedrijven door het tonen van hun maatschappelijke en sportieve betrokkenheid. Ook krijgen individuele werknemers zo de mogelijkheid zich te ontplooien buiten hun eigen werkomgeving. Concreet wil Sport & Zaken jaarlijks in 60 succesvol afgeronde projecten bemiddeld hebben. ‘Succesvol’ betekent voor Sport & Zaken dat het resultaat van het project door zowel de sportorganisatie als het betrokken bedrijf als ‘goed’ is beoordeeld.

Literatuurverwijzing: Sport & Zaken (website).

Omschrijving