Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sport, zelfvertrouwen en zelfcompetentie bij sporters met een verstandelijke beperking (2016)

Auteur(s): Eva Ton

Sportparticipatie lijkt bij te kunnen dragen aan meer zelfvertrouwen en zelfcompetentie van mensen met een verstandelijke beperking. Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de sport- en omgevingsfactoren die bijdragen aan meer zelfvertrouwen en zelfcompetentie bij mensen met een verstandelijke beperking. Fase één bestond uit een inventarisatie van het sportaanbod voor deze mensen. Fase twee bestond uit een inventarisatie van ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking met g-sport. Fase drie bestond uit een analyse van sport- en omgevingsfactoren en zelfvertrouwen en zelfcompetentie. In provincie Utrecht zijn 98 sportverenigingen waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen sporten en in stad Utrecht zijn 17 g-teams. Drie thema’s werden onderscheidden; overschatting van eigen vaardigheden, stigma en het sociale netwerk. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er een groot sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking is in de provincie Utrecht en in de stad Utrecht. De informanten overschatten hun eigen vaardigheden op gebied van sport vaak, één van de informanten gaf aan dat hij het stigma vervelend vond. Het sociale aspect van het g-team was erg belangrijk. Sportfactoren zijn gecorreleerd met meer zelfvertrouwen of meer zelfcompetentie.   

Literatuurverwijzing: Ton, E.R. (2016). Sport, zelfvertrouwen en zelfcompetentie bij sporters met een verstandelijke beperking. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving