Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaanbieders doen een deur open (2017)

een kwalitatief onderzoek naar hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking framen

Auteur(s): Eveline Dollee

De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan een volwaardige deelname van mensen met een beperking in de samenleving en daarom is er toenemende aandacht voor sporters met een beperking. Dit heeft te maken met de lagere sportparticipatie van mensen met een beperking, wat een gevolg kan zijn van de toegankelijkheid van de sportaccommodatie. Sportaanbieders kunnen een rol spelen in de toegankelijkheid van de sportaccommodatie. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht aankijken tegen de toegankelijkheid van de sportaccommodaties voor sporters met een beperking.

Literatuurverwijzing: Dollee, E.C. (2017). Sportaanbieders doen een deur open: een kwalitatief onderzoek naar hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking framen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving