Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodatiegebruik in beweging (2014)

onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik

Auteur(s): Pascal van der Bol

In deze bijdrage is onderzoek gedaan naar verschillen in opleidings- en inkomensniveau tussen sportaccommodatiegebruikers. Er is gekeken naar het gemiddelde gebruik van gesubsidieerde sportaccommodaties, gemeentelijke sportaccommodaties en de openbare ruimte. De rationele keuzetheorie en de hulpbronnentheorie zijn gebruikt om verschillen in sociaal economische positie van sportaccommodatiegebruikers te beredeneren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (N=23.024). Er is gevonden dat het sporten in accommodaties een rationele keuze is. Verschillen in opleidingsniveau lijken sterkere verklaringen te geven dan verschillen in inkomensniveau.

Literatuurverwijzing: Bol, P. van der (2014). Sportaccommodatiegebruik in beweging: onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Omschrijving