Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodatieplan 2015-2022 (2015)

gemeente Amsterdam

Met dit Sportaccommodatieplan geeft de gemeente Amsterdam inzicht in de staat van de Amsterdamse sportinfrastructuur en schetst men een beeld van de verwachte ontwikkeling van de sport in Amsterdam. Het aandeel Amsterdammers dat sport neemt nog steeds toe en ook de bevolking van de stad groeit. Duidelijk is dat het sportlandschap in de stad verandert en dat dat consequenties heeft voor hoe en vooral waar mensen sporten. De sportaccommodaties in Amsterdam staan er over het algemeen goed bij, maar toch zijn investeringen nodig om mee te kunnen gaan in de groei van het aantal sporters en om in te spelen op die veranderingen. Ook is duidelijk dat niet alles kan en dat bij die investeringen keuzes gemaakt moeten worden. Met dit Sportaccommodatieplan wil de gemeente Amsterdam een basis leggen voor een voor iedereen toegankelijke en bereikbare sportinfrastructuur, die toekomstbestendig en duurzaam is en ruimte biedt vernieuwing. Met het nieuwe Sportaccommodatieplan loopt de gemeente Amsterdam vooruit op de herinrichting van de Amsterdamse sportorganisatie.

Literatuurverwijzing: Penninx, N., & Westerbos, K. (2015). Sportaccommodatieplan 2015-2022: gemeente Amsterdam. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Afdeling Sport.

Omschrijving