Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaccommodaties in beeld (2013)

Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee van grote betekenis voor de lokale sport. ‘Sportaccommodaties in beeld’ biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van de spreiding van ruim 12.000 sportaccommodaties in Nederland, op basis van de meest omvangrijke bron van informatie op dit terrein, de Sportatlas-database. Het beantwoordt vragen als: Zijn in stedelijke gebieden per inwoner meer accommodaties dan in plattelandsgebieden? Klopt de veronderstelling dat in wijken met een lage sociale status relatief weinig sportaccommodaties zijn? En waar moeten burgers het verst reizen naar het dichtstbijzijnde zwembad? Daarnaast biedt het prognoses van regionale ontwikkelingen in de vraag naar accommodaties, met een inzicht in waar door krimp overschotten gaan ontstaan. Het tweede deel van het rapport bevat verdiepende hoofdstukken voor drie wat accommodatievraagstukken betreft belangwekkende typen accommodaties, namelijk zwembaden, voetbalvelden en tennisbanen. Data van VSG, KNVB en KNLTB zijn hiertoe in een nieuw perspectief geplaatst. De publicatie sluit af met een beschouwing op de sterke en zwakke punten van de huidige informatievoorziening over sportaccommodaties en de ontwikkelingsmogelijkheden op dit terrein.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R., Hoenderkamp, K., Poel, H. van der, Bakker, S., Romijn, D., & Werff, H. van der (2013). Sportaccommodaties in beeld. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ACCO-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B141 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut RUIM-0097 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2013
 • Plaats:
  Utrecht, Nieuwegein
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut, Arko Sports Media
 • Collatie:
  188 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054722335
 • Mediumsoort:
  Boek
 • Trefwoord(en):