Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportadvies voor mensen met een beperking past niet in een blauwdruk! (2020)

een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol van een sportconsulent in het verhogen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking. Er wordt gefocust op de betekenis die door sportconsulenten en verantwoordelijke medewerkers van het management van SportMEE wordt gegeven aan de werkzaamheden, de institutionele context en de bijdrage aan inclusiviteit. Daarvoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke betekenis geven interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond?

Deelvragen hierbij zijn:

  • Wat houden de werkzaamheden van SportMEE in en welke betekenis wordt hier door interne betrokkenen aan gegeven?
  • In welke institutionele context bevindt SportMEE zich en welke betekenis wordt hier door interne betrokkenen aan gegeven?
  • Op welke manier draagt SportMEE bij aan inclusiviteit op het gebied van sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking en welke betekenis wordt hier door interne betrokkenen aan gegeven?
Literatuurverwijzing: Driel, G. van (2020). Sportadvies voor mensen met een beperking past niet in een blauwdruk!: een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving van interne betrokkenen aan SportMEE Rotterdam Rijnmond en de wijze waarop SportMEE bijdraagt aan inclusief sporten en bewegen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving