Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportagenda Apeldoorn, 2015 – 2019 (2015)

Deze agenda besteedt aandacht aan o.a.: 

  • wat wordt er al bijgedragen door vele partijen, personen en door de gemeente aan de sport in Apeldoorn;
  • wat zijn de kansen voor de komende jaren?;
  • wat zijn de beleidsvragen en beleidsthema’s die naar voren kwamen tijdens het contact met het veld;
  • wat is er nodig om de acties en het beleid waar te (laten) maken en wie speelt daarin welke rol? 
Literatuurverwijzing: (2015). Sportagenda Apeldoorn, 2015 – 2019. Gemeente Apeldoorn.

Omschrijving