Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportas: vitaal en zichtbaar (2018)

naar een gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving

De gemeente Amsterdam wil de vitaliteit en de gezondheid van haar inwoners bevorderen en van Amsterdam een ‘bewegende’ stad maken. De visie is: Amsterdam nodigt als sportstad uit tot bewegen en bevordert zo de gezondheid en het welzijn van de burgers. Om dit te bereiken wil de gemeente Amsterdam sport meer integreren in de leefomgeving en goede faciliteiten daarvoor bieden.

De Sportas moet worden ontwikkeld tot een unieke plek om te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten: vitaal en zichtbaar in de stad én daarbuiten. Er worden veel uiteenlopende mogelijkheden geboden om te bewegen en te sporten (onder andere buitensporttoestellen en sportvelden). De gemeente Amsterdam heeft echter geen inzicht in de mate waarin deze faciliteiten worden gebruikt, waarom sporttoestellen wel of juist niet worden gebruikt en wat kan worden verbeterd.

Om dat inzicht te verkrijgen is door verschillende lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Weet men de sportfaciliteiten aan de Sportas te vinden?
  • Hoe vaak worden ze gebruikt?
  • Wordt met fysieke observaties dezelfde mate van gebruik gemeten als met sensoren?
  • Hoe worden de faciliteiten gebruikt? (Worden ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn?)
  • Door wie worden de faciliteiten gebruikt?
  • Weten (potentiële) gebruikers hoe ze de toestellen kunnen gebruiken? Waarom wel/niet?
  • Hoe beleven gebruikers het gebruik van de toestellen?
  • Wat belemmert het gebruik van de toestellen?
  • Wat zijn de wensen met betrekking tot het gebruik? (Zowel kwalitatief als kwantitatief.)
  • Hoe kan het gebruik van de toestellen worden bevorderd/verbeterd?

Daarnaast is onderzocht welke systemen het meest geschikt zijn om het gebruik van de toestellen te meten.

Literatuurverwijzing: Deutekom, M., Nibbeling, N., Brons, A.E., Krose, B.J.A., Bie, J.H.F. van der, Overdevest, E.J., & Broeder, L. den (2018). Sportas: vitaal en zichtbaar: naar een gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum bewegen, sport en voeding.

Omschrijving