Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbedrijf Dordrecht (2015)

heb oog voor verschillen en laat jongeren meedenken

Segmenteer, want jongeren hebben verschillende behoeften. Bekijk vervolgens per groep of per team welk aanbod en welke trainer daar het beste bij past. En bovenal: geef jongeren de kans om zelf over dat aanbod mee te denken en eraan mee te werken. Volgens Arthur van Moorst zijn dat de drie belangrijkste principes voor wie jongeren aan sport wil binden. Hij baseert zich daarbij op onderzoek en vijf jaar praktijkervaring met een marketingachtige aanpak van sportstimulering en jongerenparticipatie. ‘Voor sportverenigingen heb ik geen ei van Columbus, maar we beschikken wel over alle ingrediënten om het jongeren gezamenlijk meer naar de zin te maken.’

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & NOC*NSF (2015). Sportbedrijf Dordrecht: heb oog voor verschillen en laat jongeren meedenken.

Omschrijving