Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023 (2019)

sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren

In nauw overleg met het Sportplatform De Wolden zijn in verdiepingssessies met betrokken organisaties uit het veld, de uitgangspunten, knelpunten en kansen voor sport, bewegen en gezonde leefstijl bepaald. Dit is verwoord in deze nieuwe beleidsnota sport en bewegen, waarbij de thema’s uit het Nationale Sportakkoord zijn gebruikt als kapstok.

Literatuurverwijzing: (2019). Sportbeleid gemeente De Wolden 2019-2023: sport en bewegen in de Wolden: versterken, verbinden en verzilveren. Zuidwolde: Gemeente De Wolden.

Omschrijving